דיסקונט מנ נד ו (COCO)

החברה עוסקת בהנפקת אגרות חוב והפקדת התמורה בבנק דיסקונט
שער4,740,000.00
% שינוי0.21
שינוי באג׳9,933.00
נכון ל:08/12/2020, 12:46 PM
סוג נייר:אג"ח הוני ניתן למחיקה (CoCo)מספר נייר:7480197

נתוני המסחר

שלב מסחררציף
שער בסיס4,730,000.00
שער פתיחה4,730,000.00
שער אחרון4,740,000.00
נמוך יומי4,730,011.00
גבוה יומי4,779,999.00
סטיית תקן17.68

מחזורים

תשואות

חישובי אג״ח

תשואה לפדיון2.62
פארי5,016,974.50
מח"מ5.00
מקדם תשואה0.20
זמן סופי לפדיון5.22
סיווגצמוד
תאריך הנפקה10/31/2019
תאריך פדיון10/29/2025
ריבית תקופתית1.46
ריבית שנתית1.46
מס ליחידים0.00
סוג הצמדהצמוד
תאריך תשלום10/29/2020

תחזית אירועים

תאריך אקסתאריך תשלום% פדיוןסוג תשלום
10/24/202010/24/20201.46%ריבית
10/25/202510/25/2025100%פידיון

יחסים פיננסיים

מכפיל רווח-1,122.76
מכפיל הון20.74
תשואה על ההון העצמי-1.85
מכפיל מכירות-2,446.10

בעלי עניין קונצרני

שם% החזקה בהוןשווי שוק

תוכן מקודם