התחברות

איילון 4A מניות בנקים

שער184.97
% שינוי0.60
נכון ל:10/16/2019, 3:00 AM
סוג נייר:קרן נאמנותמספר נייר:5104922

נתוני המסחר

שלב מסחר
מחיר קנייה184.97
מחיר פדיון184.97
שינוי ב-%0.60
מועד עדכון אחרון10/16/2019
סטיית תקן14.76
שארפ1.27

מחזורים

תשואות

מידע כללי

מנהל הקרןאיילון
נאמן הקרןיובנק חברה לנאמנות בע"מ
פרופיל חשיפה4A
תאריך הקמה10/15/2019
שעות מסחרא 15-00 ב-ה 16-00 א-ה
סיווג דיבידנדמניות בארץ - מניות לפי ענפים - ענפים אחרים
צמוד מט״ח0.00
צמוד מדד0.00
צמוד שקל0.00
חשיפה למניות99.54
חשיפה למניות חו"ל0.00
חשיפה לאג"ח חו"ל0.00
דמי ניהול1.35
דמי נאמנות0.04
שיעורי הוספה0.00
עמלת הפצה0.35
מטבע עיקרישקל

מדיניות

תאריך שינוי מדיניות: 12/24/2012

שיעור החשיפה בקרן למניות בנקים, כהגדרתן להלן, לא יפחת מ 75% . מניות בנקים: מניות של בנק, בנק למשכנתאות, בנק למימון השקעות, בנק לקידום עסקים, מוסד כספי או חברת שירותים משותפת, הכל כמשמעותם בחוק הבנקאות (רישוי), התשמא 1981 ו/או גוף הכלול במדד תא בנקים 5 שיתפרסם, מעת לעת, על ידי הבורסה לניירות ערך בתל אביב בעמ. שיעור החשיפה בקרן למניות לא יפחת מ 50% ולא יעלה על 120%. שיעור החשיפה בקרן למטבע חוץ לא יעלה, בערכו המוחלט, על 10%. שיעור החשיפה בקרן לאגח שאינן מדורגות בדירוג השקעה,לא יעלה על 120%. השווי הכולל של ניירות ערך חוץ, יחידות של קרנות חוץ ומטבע חוץ שיוחזקו בקרן, בתוספת החשיפה לנכס בסיס הנסחר בחול באמצעות פעילות בנגזרים בבורסות בחול, לא יעלה על 10% מהשווי הנקי של נכסיה.

סיווגים

סיווג עלמניות בארץ
סיווג ראשימניות לפי ענפים
סיווג משניענפים אחרים
סיווג מספטורה
חשיפה למניותעד 120 אחוזים
חשיפה למט"חעד 10 אחוזים

תוכן מקודם