איילון 4A מניות בנקים

נכון ל:08/09/2020, 03:00 AM
סוג נייר:קרן נאמנותמספר נייר:5104922

נתוני המסחר

שלב מסחר
מחיר קנייה137.43
מחיר פדיון137.43
שינוי ב-%0.98
מועד עדכון אחרון08/09/2020
סטיית תקן30.33
שארפ-0.83

מחזורים

תשואות

מידע כללי

מנהל הקרןאיילון
נאמן הקרןיובנק חברה לנאמנות בע"מ
פרופיל חשיפה4A
תאריך הקמה08/09/2020
שעות מסחרא 14:30 ב-ה 16:00 א-ה
סיווג דיבידנדמניות בארץ - מניות לפי ענפים - ענפים אחרים
צמוד מט״ח0.00
צמוד מדד0.00
צמוד שקל0.00
חשיפה למניות99.70
חשיפה למניות חו"ל0.00
חשיפה לאג"ח חו"ל0.00
דמי ניהול1.35
דמי נאמנות0.04
שיעורי הוספה0.00
עמלת הפצה0.35
מטבע עיקרישקל

מדיניות

תאריך שינוי מדיניות: 12/24/2012

שיעור החשיפה בקרן למניות בנקים, כהגדרתן להלן, לא יפחת מ 75% . מניות בנקים: מניות של בנק, בנק למשכנתאות, בנק למימון השקעות, בנק לקידום עסקים, מוסד כספי או חברת שירותים משותפת, הכל כמשמעותם בחוק הבנקאות (רישוי), התשמא 1981 ו/או גוף הכלול במדד תא בנקים 5 שיתפרסם, מעת לעת, על ידי הבורסה לניירות ערך בתל אביב בעמ. שיעור החשיפה בקרן למניות לא יפחת מ 50% ולא יעלה על 120%. שיעור החשיפה בקרן למטבע חוץ לא יעלה, בערכו המוחלט, על 10%. שיעור החשיפה בקרן לאגח שאינן מדורגות בדירוג השקעה,לא יעלה על 120%. השווי הכולל של ניירות ערך חוץ, יחידות של קרנות חוץ ומטבע חוץ שיוחזקו בקרן, בתוספת החשיפה לנכס בסיס הנסחר בחול באמצעות פעילות בנגזרים בבורסות בחול, לא יעלה על 10% מהשווי הנקי של נכסיה.

סיווגים

סיווג עלמניות בארץ
סיווג ראשימניות לפי ענפים
סיווג משניענפים אחרים
סיווג מספטורה
חשיפה למניותעד 120 אחוזים
חשיפה למט"חעד 10 אחוזים

תוכן מקודם