ממשל שקלית 0425

שער101.06
% שינוי-0.04
שינוי באג׳-0.04
נכון ל:08/12/2020, 12:40 PM
סוג נייר:אג"ח ממשלתי שחרמספר נייר:1162668

נתוני המסחר

שלב מסחררציף
שער בסיס101.10
שער פתיחה101.10
שער אחרון101.06
נמוך יומי101.06
גבוה יומי101.16
סטיית תקן2.72

מחזורים

תשואות

חישובי אג״ח

תשואה לפדיון0.30
פארי100.14
מח"מ4.67
מקדם תשואה0.21
זמן סופי לפדיון4.72
סיווגשקלי
תאריך הנפקה02/05/2020
תאריך פדיון04/30/2025
ריבית תקופתית0.50
ריבית שנתית0.50
מס ליחידים0.00
סוג הצמדהשקלי
תאריך תשלום04/30/2021

תחזית אירועים

תאריך אקסתאריך תשלום% פדיוןסוג תשלום
04/21/202104/21/20210.5%ריבית
04/30/202504/30/2025100%פידיון

יחסים פיננסיים

מכפיל רווח
מכפיל הון
תשואה על ההון העצמי
מכפיל מכירות

בעלי עניין קונצרני

שם% החזקה בהוןשווי שוק

תוכן מקודם