ממשלתיות לא צמודות

מדד אג"ח ממשלתי לא צמודות כולל את כל איגרות החוב הממשלתיות שאינן צמודות למדד המחירים לצרכן הנסחרות בבורסה
שער444.39
% שינוי0.06
שינוי באג׳0.26
נכון ל:23.09.2021, 00:00
סוג נייר:מדדי אג"חמספר נייר:690

נתוני המסחר

מחזורים

תשואות

הרכב המדד

קרנות סל המשקיעות במדד

קרנות נאמנות המשקיעות במדד

תוכן מקודם