אילים (1A) שקלית מנוהלת

שער469.30
% שינוי-0.08
נכון ל:01/27/2020, 2:00 AM
סוג נייר:קרן נאמנותמספר נייר:5126941

נתוני המסחר

שלב מסחר
מחיר קנייה469.30
מחיר פדיון469.30
שינוי ב-%-0.08
מועד עדכון אחרון01/27/2020
סטיית תקן1.80
שארפ2.09

מחזורים

תשואות

מידע כללי

מנהל הקרןאילים
נאמן הקרןיובנק חברה לנאמנות בע"מ
פרופיל חשיפה1A
תאריך הקמה01/27/2020
שעות מסחרא 15:00 ב-ה 16:00 א-ה
סיווג דיבידנדאג"ח בארץ שקליות - אג"ח שקליות כללי עד 10% מניות
צמוד מט״ח0.00
צמוד מדד0.07
צמוד שקל98.15
חשיפה למניות0.60
חשיפה למניות חו"ל0.00
חשיפה לאג"ח חו"ל0.00
דמי ניהול0.69
דמי נאמנות0.03
שיעורי הוספה0.00
עמלת הפצה0.35
מטבע עיקרישקל

מדיניות

תאריך שינוי מדיניות: 01/01/2017

לפחות 75% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יהיו חשופים לאגרות חוב לא צמודות שהונפקו עי המדינה ו/או בערבותה ו/או לפיקדונות שקליים ו/או למזומנים. חשיפת נכסי הקרן לנכסים שאינם שקליים לא תעלה על 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. חשיפת נכסי הקרן למניות לא תעלה, בערכה המוחלט, על 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. חשיפת נכסי הקרן למטח לא תעלה, בערכה המוחלט, על 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. שיעור החשיפה האפשרי של הקרן לאגח שאינן בדירוג השקעה לא יעלה על 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. הקרן לא תיצור חשיפה לסיכון אשראי של תאגידים בנקאיים אשר אינם נמנים עם קבוצת הדירוג הראשונה באמצעות הפקדת מזומנים ופיקדונות. השווי הכולל של ניירות ערך חוץ, יחידות של קרנות חוץ ומטבע חוץ, שיוחזקו בקרן, בתוספת החשיפה לנכס בסיס הנסחר בחול באמצעות פעילות בנגזרים בבורסות בחול לא יעלה על 10% מהשווי הנקי של נכסיה.

סיווגים

סיווג עלאג"ח בארץ- שקליות
סיווג ראשיאג"ח שקליות כללי - עד 10% מניות
סיווג משני
סיווג מספטורה
חשיפה למניותעד 10 אחוזים
חשיפה למט"חעד 10 אחוזים

תוכן מקודם