התחברות

הראל (2B) שקלית פלוס

שער6,625.13
% שינוי0.09
נכון ל:08/20/2019, 3:00 AM
סוג נייר:קרן נאמנותמספר נייר:5231030

נתוני המסחר

שלב מסחר
מחיר קנייה6,625.13
מחיר פדיון6,625.13
שינוי ב-%0.09
מועד עדכון אחרון08/20/2019
סטיית תקן3.29
שארפ0.76

מחזורים

תשואות

מידע כללי

מנהל הקרןהראל קרנות נאמנות
נאמן הקרןיובנק חברה לנאמנות בע"מ
פרופיל חשיפה2B
תאריך הקמה08/20/2019
שעות מסחרא 15-00 ב-ה 16-00 א-ה
סיווג דיבידנדאג"ח בארץ שקליות - אג"ח שקליות כללי חשיפה מרבית מעל 10% מניות
צמוד מט״ח4.13
צמוד מדד5.19
צמוד שקל75.16
חשיפה למניות10.73
חשיפה למניות חו"ל4.13
חשיפה לאג"ח חו"ל0.00
דמי ניהול0.55
דמי נאמנות0.04
שיעורי הוספה0.00
עמלת הפצה0.35
מטבע עיקרישקל

מדיניות

תאריך שינוי מדיניות: 01/01/2017

החשיפה לנכסים שקליים לא תפחת מ75% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. נכסים שקליים - הנכסים המפורטים להלן, כולם או חלקם: אגרות חוב לא צמודות נקובות בשח, לרבות מלוות ממשלתיים כאמור, תעודות חוב כאמור ותעודות פקדון כאמור, מזומנים בשח ופקדונות בשח לזמן קצוב. החשיפה לנכסים שאינם נכסים שקליים לא תעלה על 30% מהשווי הנקי של נכסי הקרן ולא תפחת מ(30%-) מהשווי הנקי של נכסי הקרן. החשיפה למניות לא תעלה על 20% מהשווי הנקי של נכסי הקרן ולא תפחת מ(20%-) מהשווי הנקי של נכסי הקרן. החשיפה למטבע חוץ לא תעלה על 30% מהשווי הנקי של נכסי הקרן ולא תפחת מ(30%-) מהשווי הנקי של נכסי הקרן. החשיפה לאגח שאינן בדירוג השקעה לא תעלה על 30% מהשווי הנקי של נכסי הקרן ולא תפחת מ(30%-) מהשווי הנקי של נכסי הקרן. לא תהיה בקרן חשיפה למזומנים ולפקדונות המופקדים בבנקים שאינם נמנים עם קבוצת סיכון האשראי הראשונה. השווי הכולל של ניירות ערך חוץ, אופציות חוץ, יחידות של קרנות חוץ ומטבע חוץ שיוחזקו בקרן, בתוספת החשיפה לנכס בסיס הנסחר בחול באמצעות פעילות בנגזרים בבורסות בחול, לא יעלה על 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן.

סיווגים

סיווג עלאג"ח בארץ- שקליות
סיווג ראשיאג"ח שקליות כללי - חשיפה מרבית מעל 10% מניות
סיווג משני
סיווג מספטורה
חשיפה למניותעד 30 אחוזים
חשיפה למט"חעד 30 אחוזים

הרכב הקרן

שם נייר% מהקרן
ממשל שקלית 04218.97
ממשל שקלית 01226.24
מז טפ הנפק 373.97
ג'י.אף.איי אגח א3.35
חשמל אגח 262.64
גב ים אגח ח2.40
פסגתלבונד ש 502.09
ממשל שקלית 03472.03
דלק קב אגח לא2.01
יוניברסל אגח ב1.97
פועלים הנ הת יא1.82
דקסיה ישראל1.68
נכסים ובנ אגח ט1.64
פטרוכימים אגח ח1.53
אלבר אגח יד1.51
פרשקובסקי אגח יב1.49
אלוני חץ אגח ט1.44
אזורים אגח 121.41
לאומי שה נד 2011.38
BNP RIGHTS EXP 20.03.061.23
פרטנר אגח ו1.13
דמרי אגח ז1.10
מז טפ הנפק הת 471.10
אפריקה מג אגח ד1.08
דיסק מנ אגח יג1.07
ישראכרט1.04
אמות אגח ה1.04
מז טפ הנפק 410.95
אגוד הנפ אגח ז0.94
מז טפ הנפק 400.92
דיסקונט א0.87
ספנסר אגח א0.86
ישראכרט אגח א0.82
לאומי0.81
פסגתלבונדתשו ש0.81
בזן אגח ה0.81
אפריקה נכס אגח ט0.76
הלמןאלדובי אגחא0.76
מויניאן אגח א0.75
קרסו אגח א0.75
אלקו אגח יא0.75
לייטסטון אגח א0.74
אנלייט אנרגיה0.71
אגוד הנ נדחה כא0.69
בראק אן וי0.67
BP CURRENCY FUT0.67
פועלים0.66
מגדל הון אגח ו0.66
רציו מימון אגח ג0.66
נורסטאר אגח ח0.65
פלסטו קרגל אג 20.61
לאומי אגח 1780.61
פנינסולה אגח ב0.60
אלוני חץ אגח י0.57
אלביט מערכ אגחא0.57
אפקון החז'' אג 10.56
אקסטל אגח א0.55
נמלי ישראל אגח ג0.55
מגדל הון אגח ז0.55
הכשרת ישוב אג180.54
דלתא אגח א0.54
אלקטרה אגח ד0.54
אלרוב נדלן אגח ד0.54
בזן אגח ד0.53
וואן טכנ אגח ג0.53
חנן מור אגח ח0.53
סלקום אגח יא0.53
אנקור אגח א0.51
ישראמקו יהש0.51
חלל תקש אג יז0.50
Albemarle Corp0.49
שיכון ובינוי אגח 80.46
אלוני חץ0.45
חג'ג' אגח ה0.45
אנגל משאב אגח ח0.44
אשדר אגח ה0.42
בינל הנפק אגח ח0.42
סלקום0.40
אידיביפת אגח יג0.40
שלמה נדלן אגח ג0.39
אפריקה נכס אגחח0.39
דלק קב אג לג0.38
כיל0.38
כלל עסקי ביטוח0.37
מיילן0.37
סאני תקשורת0.36
סקופ0.36
ארפורט אגח ה0.36
קרסו אגח ב0.33
רציו יהש0.32
ביג אגח יב0.30
חלל תקש אגח ט0.29
אינטר תעשיות0.28
Alstom SA0.28
אדגר אגח י0.27
פטרוכימים אגח 10.27
דנאל0.27
רבוע נדלן אגח ח0.26
מישורים0.25
הכשרת הישוב0.22
אלקטרה צריכה0.22
גילת0.21
סלקום אגח יב0.21
אלמוגים אגח ג0.19
סקייליין0.18
דמרי אגח ד0.18
פורמולה אגח ג0.18
פתאל אגח א0.17
ווסטדייל אגח א0.14
אבגול0.14
אנלייט אנר אגח ה0.14
אבן קיסר0.11
סלקום אגח ט0.10
אאורה אג יג0.07
קרנו ב חש81/20.06
אנלייט אנר אגחב0.04
אזורים אגח 100.03
Aluminum Corp of China Lt0.01

תוכן מקודם