תל בונד-צמודות מעלה

מדד תל בונד-צמודות מעלה כולל איגרות החוב הקונצרניות של חברות שמדורגות על ידי ארגון מעלה, נכללות במדד תל בונד-צמודות ועומדות בתנאי הסף של המדד.
שער365.23
% שינוי0.29
שינוי באג׳1.07
נכון ל:23.09.2021, 14:24
סוג נייר:מדדי אג"חמספר נייר:731

נתוני המסחר

מחזורים

תשואות

הרכב המדד

קרנות סל המשקיעות במדד

קרנות נאמנות המשקיעות במדד

תוכן מקודם