קרנות סל

בחר אפיק השקעות:
בחר מדד:
בחר פוזיציה:
MTF סל (4A) ת"א 351,745.00 + 1.51% 1,440,912.00
הראל סל (4A) ת"א 351,286.00 + 1.58% 844,342.00
פסגות ETFי (4A) ת"א 351,284.00 + 1.26% 232,092.00
קסם 4A) ETF) ת"א 3512,830.00 + 1.66% 579,806.00
תכלית סל (40) ת"א 351,283.00 + 1.26% 2,178,058.00

תוכן מקודם