ממשל.שקל. ריבית קבועה

מדד אג"ח ממשלתי לא צמודות בריבית קבועה כולל את כל איגרות החוב הממשלתיות שאינן צמודות הנסחרות בבורסה ואשר מחלקות ריבית קבועה בכל התקופות לפידיון
שער525.41
% שינוי0.11
שינוי באג׳0.58
נכון ל:02/25/2020, 5:34 PM
סוג נייר:מדדי אג"חמספר נייר:700

נתוני המסחר

שלב מסחרסיום
שער בסיס524.83
שער פתיחה524.83
נמוך יומי524.27
גבוה יומי525.15
סטיית תקן2.62
מכפיל רווח

מחזורים

תשואות

הרכב המדד

ממשל שקלית 0425100.99 + 0.09% -101.00100.90
ממשלתי שקלי 0121100.36 - 0.02% -100.37100.35
ממשלתי שקלי 0122110.66 - 0.05% -110.69110.65
ממשלתי שקלי 0142181.39 + 0.27% -181.43180.38
ממשלתי שקלי 0323116.32 0% -116.32116.29
ממשלתי שקלי 0324117.59 + 0.01% -117.59117.05
ממשלתי שקלי 0327112.74 + 0.16% -112.74112.38
ממשלתי שקלי 0330103.89 + 0.23% -103.94103.52
ממשלתי שקלי 0347153.65 + 0.56% -153.65152.49
ממשלתי שקלי 0421101.83 - 0.01% -101.84101.80
10-1 מתוך 16

קרנות סל המשקיעות במדד

פסגות ETFי (1A) משולבת אג"ח ישראלי (95%) ת"א 125 (5%) חודשי14,279.00 - - + 6.75% פסגות קרנות נאמ-
פסגות ETFי (00) משולבת אג"ח מדינה (66%) אג"ח חברות (34%) חודשי13,961.00 - - + 7.00% פסגות קרנות נאמ-
PTFי (2A) משולבת אג"ח ישראלי (90%) ת"א 125 (10%) חודשי13,659.00 - - + 7.02% פסגות קרנות נאמ-
פסגות ETFי (00) שקליות ריבית קבועה ממשלתיות5,159.32 + 0.07% - + 9.56% פסגות קרנות נאמ0.20
קסם ETFי (00) שקליות ריבית קבועה ממשלתיות5,085.96 + 0.09% - + 9.65% קסם קרנות נאמנו0.15
5-1 מתוך 7

קרנות נאמנות המשקיעות במדד

הראל Htf י(00) שקליות ריבית קבועה ממשלתיות511.17 + 0.11% + 2.59% + 9.67% הראל קרנות נאמנות0.10
אלטשולר שחם (00) שקלית ללא מניות – קרן נאמנות339.27 + 0.08% + 1.30% + 6.29% אלטשולר שחם0.78
איילון (1A) שקלית פלוס221.08 + 0.01% + 0.81% + 5.08% איילון0.64
מיטב (00) שקלית 2-6 שנים181.81 + 0.09% + 2.22% + 8.14% מיטב תכלית0.69
מגדל (‏‎0A‎‏) אג"ח ממשלתי ללא חברות177.46 + 0.10% + 2.05% + 7.82% מגדל1.09
5-1 מתוך 13

תוכן מקודם