ממשל.שקל. ריבית קבועה

מדד אג"ח ממשלתי לא צמודות בריבית קבועה כולל את כל איגרות החוב הממשלתיות שאינן צמודות הנסחרות בבורסה ואשר מחלקות ריבית קבועה בכל התקופות לפידיון
שער515.91
% שינוי0.07
שינוי באג׳0.34
נכון ל:23.09.2021, 00:00
סוג נייר:מדדי אג"חמספר נייר:700

נתוני המסחר

מחזורים

תשואות

הרכב המדד

קרנות סל המשקיעות במדד

קרנות נאמנות המשקיעות במדד

תוכן מקודם