תל בונד שקלי

מדד תל בונד-שקלי כולל כל איגרות החוב הקונצרניות, שאינן צמודות למדד בריבית קבועה, אשר נכללות במאגר האג"ח ועומדות בתנאי הסף של המדד.
שער394.36
% שינוי0.07
שינוי באג׳0.28
נכון ל:08.04.2021, 17:24
סוג נייר:מדדי אג"חמספר נייר:710

נתוני המסחר

מחזורים

תשואות

הרכב המדד

קרנות סל המשקיעות במדד

קרנות נאמנות המשקיעות במדד

תוכן מקודם