קרנות סל

בחר אפיק השקעות:
בחר מדד:
בחר פוזיציה:
MTF סל (4A) ת"א 351,842.00 - 0.54% -
הראל סל (4A) ת"א 351,357.00 - 0.59% -
פסגות ETFי (4A) ת"א 351,352.00 - 0.88% -
קסם 4A) ETF) ת"א 3513,490.00 - 0.81% -
תכלית סל (40) ת"א 351,351.00 - 0.95% -

תוכן מקודם