התחברות

נתוני המסחר

שלב מסחר
מחיר קנייה123.34
מחיר פדיון123.34
שינוי ב-%-0.18
מועד עדכון אחרון09/16/2019
סטיית תקן2.45
שארפ2.24

מחזורים

תשואות

מנהל הקרןאיילון
נאמן הקרןיובנק חברה לנאמנות בע"מ
פרופיל חשיפה0B
תאריך הקמה09/15/2019
שעות מסחרא 15:00 ב-ה 16:00 א-ה
סיווג דיבידנדאג"ח בארץ שקליות - אג"ח שקליות כללי ללא מניות
צמוד מט״ח0.00
צמוד מדד6.14
צמוד שקל85.86
חשיפה למניות0.00
חשיפה למניות חו"ל0.00
חשיפה לאג"ח חו"ל0.00
דמי ניהול0.48
דמי נאמנות0.04
שיעורי הוספה0.00
עמלת הפצה0.35
מטבע עיקרישקל

מדיניות

תאריך שינוי מדיניות: 01/01/2017

שיעור החשיפה לאגח שאינן צמודות מכל סוג (לרבות תעודות פיקדון), לא יפחת מ75%, ובלבד ששיעור החשיפה בקרן לאגח לא צמודות שאינן תעודות פיקדון, לא יפחת מ50%. הקרן תיצור חשיפה לאגח קונצרניות ו/או אגח שהנפיקה מדינה שאינה מדינת ישראל, שדורגו בדירוג (BBB-) ומעלה או בדירוג מקביל לו בשיעור שלא יעלה על 50% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. מקום שירד דירוג אגח כאמור המוחזקת בקרן לדירוג הנמוך מדירוג כאמור באופן שהשקעות הקרן חרגו ממדיניות ההשקעות שלה, יתאים מנהל הקרן את השקעות הקרן למדיניות ההשקעות עד תום עשרה ימי מסחר לאחר היום שבו החלה החריגה. שיעור החשיפה בקרן לנכסים שאינם שקליים לא יעלה על 30%. הקרן לא תיצור חשיפה למניות ושיעור חשיפת נכסי הקרן למטח לא יעלה, בערכו המוחלט, על 30%. הקרן לא תיצור חשיפה לאגח שאינן מדורגות בדירוג השקעה. הקרן לא תיצור חשיפה לסיכון אשראי הנובע מחשיפה אפשרית למזומנים ופקדונות המופקדים אצל תאגידים בנקאיים אשר אינם נמנים על קבוצת סיכון האשראי הראשונה. השווי הכולל של ניירות ערך חוץ, יחידות של קרנות חוץ ומטבע חוץ שיוחזקו בקרן, בתוספת החשיפה לנכס בסיס הנסחר בחול באמצעות פעילות בנגזרים בבורסות בחול, לא יעלה על 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן.

סיווג עלאג"ח בארץ- שקליות
סיווג ראשיאג"ח שקליות כללי - ללא מניות
סיווג משני
סיווג מספטורה
חשיפה למניותללא חשיפה
חשיפה למט"חעד 30 אחוזים

הרכב הקרן

שם נייר% מהקרן
ממשל שקלית 032425.28
ממשל שקלית 012211.49
ממשל שקלית 09288.67
ממשל שקלית 10267.16
ממשל שקלית 03235.40
ממשל שקלית 01424.44
ממשל שקלית 08252.32
ממשל שקלית 11232.22
ממשל שקלית 11222.16
נייר חדרה אגח 61.15
נכסים ובנ אגח ט1.12
אלקטרה אגח ד1.12
פורמולה אגח ג1.02
חשמל אגח 260.99
דלק קב אגח לד0.97
קרסו אגח ב0.93
אלוני חץ אגח ט0.88
לאומי אגח 1800.84
דלק קב אגח לא0.80
מליסרון אגח טו0.79
איידיאייהנ הת ד0.76
מגדל הון אגח ו0.75
בזן אגח ד0.72
אקויטל אגח 20.71
חשמל אגח 300.70
שופרסל אגח ה0.69
אבגול אגח ג0.69
איידיאו אגח ז0.67
דיסק השק אגח ו0.65
דיסק השק אגח י0.64
חברה לישראל אגח 100.63
עזריאלי אגח ה0.63
איידיאייהנ הת ה0.58
ישרס אגח יד0.58
חברה לישראל אגח 120.57
פתאל אגח ג0.57
או פי סי אגח א0.56
אשטרום קב אגח ב0.54
שלמה נדלן אגח ד0.53
ממן אגח ב0.53
גב ים אגח ח0.53
דור אלון אגח ז0.52
אלקטרה אגח ה0.48
סלע נדלן אגח ג0.45
בזן אגח ה0.42
נורסטאר אגח יא0.40
אשטרום קב אגח ג0.39
סאמיט אגח יא0.38
נמלי ישראל אגח ג0.38
נפטא אגח ח0.38
פנינסולה אגח ב0.37
אשטרום נכ אגח100.33
סלקום אגח יב0.32
מנרב אגח ב0.31
מליסרון אגח י0.31
אפריקה נכס אגח ט0.30
רבוע נדלן אגח ו0.27
אפריקה נכס אגחח0.23
מנרב אגח ג0.23
דלתא אגח א0.21
מגדל הון אגח ז0.20
פרטנר אגח ז0.15
פועלים הנ אגח 330.00
גזית גלוב אגח ד0.00
אלוני חץ אגח ח0.00

תוכן מקודם