איילון (0B) שקל ואג"ח מדורגות

שער125.30
% שינוי-0.14
נכון ל:01/27/2020, 2:00 AM
סוג נייר:קרן נאמנותמספר נייר:5112933

נתוני המסחר

שלב מסחר
מחיר קנייה125.30
מחיר פדיון125.30
שינוי ב-%-0.14
מועד עדכון אחרון01/27/2020
סטיית תקן2.08
שארפ3.39

מחזורים

תשואות

מידע כללי

מנהל הקרןאיילון
נאמן הקרןיובנק חברה לנאמנות בע"מ
פרופיל חשיפה0B
תאריך הקמה01/27/2020
שעות מסחרא 15:00 ב-ה 16:00 א-ה
סיווג דיבידנדאג"ח בארץ שקליות - אג"ח שקליות כללי ללא מניות
צמוד מט״ח0.00
צמוד מדד8.31
צמוד שקל83.53
חשיפה למניות0.00
חשיפה למניות חו"ל0.00
חשיפה לאג"ח חו"ל0.00
דמי ניהול0.55
דמי נאמנות0.04
שיעורי הוספה0.00
עמלת הפצה0.35
מטבע עיקרישקל

מדיניות

תאריך שינוי מדיניות: 01/01/2017

שיעור החשיפה לאגח שאינן צמודות מכל סוג (לרבות תעודות פיקדון), לא יפחת מ75%, ובלבד ששיעור החשיפה בקרן לאגח לא צמודות שאינן תעודות פיקדון, לא יפחת מ50%. הקרן תיצור חשיפה לאגח קונצרניות ו/או אגח שהנפיקה מדינה שאינה מדינת ישראל, שדורגו בדירוג (BBB-) ומעלה או בדירוג מקביל לו בשיעור שלא יעלה על 50% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. מקום שירד דירוג אגח כאמור המוחזקת בקרן לדירוג הנמוך מדירוג כאמור באופן שהשקעות הקרן חרגו ממדיניות ההשקעות שלה, יתאים מנהל הקרן את השקעות הקרן למדיניות ההשקעות עד תום עשרה ימי מסחר לאחר היום שבו החלה החריגה. שיעור החשיפה בקרן לנכסים שאינם שקליים לא יעלה על 30%. הקרן לא תיצור חשיפה למניות ושיעור חשיפת נכסי הקרן למטח לא יעלה, בערכו המוחלט, על 30%. הקרן לא תיצור חשיפה לאגח שאינן מדורגות בדירוג השקעה. הקרן לא תיצור חשיפה לסיכון אשראי הנובע מחשיפה אפשרית למזומנים ופקדונות המופקדים אצל תאגידים בנקאיים אשר אינם נמנים על קבוצת סיכון האשראי הראשונה. השווי הכולל של ניירות ערך חוץ, יחידות של קרנות חוץ ומטבע חוץ שיוחזקו בקרן, בתוספת החשיפה לנכס בסיס הנסחר בחול באמצעות פעילות בנגזרים בבורסות בחול, לא יעלה על 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן.

סיווגים

סיווג עלאג"ח בארץ- שקליות
סיווג ראשיאג"ח שקליות כללי - ללא מניות
סיווג משני
סיווג מספטורה
חשיפה למניותללא חשיפה
חשיפה למט"חעד 30 אחוזים

הרכב הקרן

שם נייר% מהקרן
ממשל שקלית 032411.93
ממשל שקלית 08259.60
ממשל שקלית 11238.71
ממשל שקלית 09288.42
ממשל שקלית 03236.76
ממשל שקלית 10265.68
ממשל שקלית 01424.81
מקמ 10204.66
ממשל שקלית 01223.77
ממשל שקלית 01213.53
אדמה אגח ב0.85
מגדל הון אגח ו0.75
ממשל שקלית 11220.69
ארפורט אגח ה0.66
מז טפ הנפק 400.65
שופרסל אגח ה0.56
מקורות אגח 110.55
או פי סי אגח א0.54
אלוני חץ אגח ט0.53
דיסק מנ אגח יד0.52
מליסרון אגח טו0.51
בזק אגח 90.51
גב ים אגח ח0.50
פתאל החז אגח ב0.50
נכסים ובנ אגח ט0.49
אלקו אגח יג0.47
פניקס הון אגח ח0.46
וילאר אגח ח0.45
אשטרום קב אגח ג0.43
בינל הנפק אגח י0.42
פורמולה אגח ג0.42
בזן אגח ה0.41
אגוד הנפ אגח יב0.41
חברה לישראל אגח 120.41
מקורות אגח 100.41
אלוני חץ אגח יב0.40
אדגר אגח י0.39
מז טפ הנפק 460.39
אלקטרה אגח ד0.39
אקויטל אגח 20.39
שופרסל אגח ז0.37
חשמל אגח 300.37
לאומי אגח 1800.37
נייר חדרה אגח 60.37
אנלייט אנר אגח ו0.36
אבגול אגח ג0.36
כללביט אגח י0.35
פז נפט אגח ה0.35
פנינסולה אגח ב0.35
פתאל אגח ג0.34
כללביט אגח יא0.33
אפי נכסים אגח י0.33
חשמל אגח 310.33
בזן אגח י0.33
אלקטרה אגח ה0.32
מז טפ הנפק 510.30
חשמל אגח 260.30
שלמה נדלן אגח ד0.30
דלק קב אגח לד0.30
נתיבי גז אגח ד0.29
ארפורט אגח ט0.29
דלק קב אגח לא0.29
איידיאייהנ הת ד0.28
שיכון ובינוי אגח 70.28
קרסו אגח ב0.27
אשדר אגח ה0.27
נמלי ישראל אגח ב0.27
נמלי ישראל אגח ג0.27
שפיר הנדס אגח ב0.25
איידיאייהנ הת ה0.24
חברה לישראל אגח 100.23
דלתא אגח א0.22
בזן אגח ד0.22
מנרב אגח ג0.22
הפניקס אגח 30.22
אפריקה מג אגח ד0.22
אמות אגח ו0.22
טמפו משק אגח ב0.22
ביג אגח ו0.21
עזריאלי אגח ה0.21
מגדלי תיכון אגח ד0.21
אשטרום נכ אגח 90.21
איידיאו אגח ז0.21
בית הזהב אגח ד0.20
כלכלית ים אגחטו0.20
דור אלון אגח ז0.20
הראל הנפ אגח טז0.19
אלבר אגח יח0.19
סאמיט אגח ז0.19
ישרס אגח יד0.19
מליסרון אגח י0.17
אשטרום קב אגח ב0.17
גזית גלוב אגח יג0.16
ממן אגח ב0.16
מז טפ הנפק 490.16
ביג אגח יג0.15
סלע נדלן אגח ג0.15
פניקס הון אגח יא0.14
הראל הנפ אגח טו0.14
מגדל הון אגח ז0.14
דמרי אגח ח0.13
פניקס הון אגח ט0.13
מנורה הון התח ה0.13
מנורה הון התח ד0.13
נורסטאר אגח יא0.13
פועלים הנפ הת כ0.12
אפריקה נכס אגחח0.12
פרטנר אגח ז0.12
סאמיט אגח יא0.12
מנרב אגח א0.12
דמרי אגח ז0.11
אשטרום נכ אגח100.11
נפטא אגח ח0.11
מנרב אגח ב0.10
אפריקה נכס אגח ט0.10
רבוע נדלן אגח ו0.09
אלדן תחבו אגח ג0.09

תוכן מקודם