א.ש SmartBeta מחקה (4A)י Low Volatility ת"א 125 A.B

שער183.73
% שינוי‎-1.06
נכון ל:06.05.2021, 03:00
סוג נייר:קרן נאמנותמספר נייר:5119201

נתוני המסחר

מחזורים

תשואות

מידע כללי

מדיניות

תאריך שינוי מדיניות: 01/11/2018

ייעודה של הקרן הינו לנסות להשיג תוצאות דומות ככל הניתן לשיעור השינוי במדד אלפאביתא Low Volatility תא 125. שיעור החשיפה למניות הכלולות במדד, כפי שיפורסם מעת לעת עי חברת אלפא ביתא, לא יפחת מ 75%. שיעור החשיפה הכולל למניות שאינן כלולות במדד אלפאביתא Low Volatility , לא יעלה על 30%. שיעור החשיפה למניות לא יעלה על .120% שיעור החשיפה למטח לא יעלה, בערכו המוחלט, על 10%. שיעור החשיפה לאגח שאינן מדורגות בדירוג השקעה לא יעלה על 120% . השווי הכולל של ניירות ערך חוץ, יחידות של קרנות חוץ ומטבע חוץ שיוחזקו בקרן, בתוספת החשיפה לנכס בסיס הנסחר בחול באמצעות פעילות בנגזרים בבורסות בחול, לא יעלה על 10% מהשווי הנקי של נכסיה.

סיווגים

תוכן מקודם