אי.בי.אי. מחקה (4A) ת"א 35

נכון ל:08/09/2020, 03:00 AM
סוג נייר:קרן נאמנותמספר נייר:5101506

נתוני המסחר

שלב מסחר
מחיר קנייה314.80
מחיר פדיון314.80
שינוי ב-%-0.18
מועד עדכון אחרון08/09/2020
סטיית תקן25.39
שארפ-0.53

מחזורים

תשואות

מידע כללי

מנהל הקרןאיביאי
נאמן הקרןיובנק חברה לנאמנות בע"מ
פרופיל חשיפה4A
תאריך הקמה08/09/2020
שעות מסחרא 15-00 ב-ה 16-00 א-ה
סיווג דיבידנדמניות בארץ - מניות כללי - ת"א 35
צמוד מט״ח0.01
צמוד מדד0.00
צמוד שקל0.00
חשיפה למניות99.96
חשיפה למניות חו"ל0.00
חשיפה לאג"ח חו"ל0.00
דמי ניהול0.25
דמי נאמנות0.03
שיעורי הוספה0.00
עמלת הפצה0.00
מטבע עיקרישקל

מדיניות

תאריך שינוי מדיניות: 11/01/2018

לפחות 50% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יהיו חשופים למניות הנכללות במדד תא 35, כפי שיפורסם מעת לעת על ידי הבורסה לניירות ערך בתא בעמ. שיעור חשיפת נכסי הקרן למניות לא יעלה על 120% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. שיעור חשיפת נכסי הקרן למטח לא יעלה, בערכו המוחלט, על 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. שיעור חשיפת נכסי הקרן לאגח שאינו בדירוג השקעה לא יעלה על 120% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. השווי הכולל של ניירות ערך חוץ, יחידות של קרנות חוץ ומטבע חוץ, שיוחזקו בקרן, בתוספת החשיפה לנכס בסיס הנסחר בחול באמצעות פעילות בנגזרים בבורסות בחול לא יעלה על 10% מהשווי הנקי של נכסיה.

סיווגים

סיווג עלמניות בארץ
סיווג ראשימניות כללי
סיווג משנית"א 35
סיווג מספטורה
חשיפה למניותעד 120 אחוזים
חשיפה למט"חעד 10 אחוזים

תוכן מקודם