הראל אופטימום ‏(‏‎4B‎‏)‏ מניות ישראל

שער3,506.66
% שינוי-0.72
נכון ל:07/02/2020, 03:00 AM
סוג נייר:קרן נאמנותמספר נייר:5110374

נתוני המסחר

שלב מסחר
מחיר קנייה3,506.66
מחיר פדיון3,506.66
שינוי ב-%-0.72
מועד עדכון אחרון07/02/2020
סטיית תקן21.71
שארפ-0.16

מחזורים

תשואות

מידע כללי

מנהל הקרןהראל קרנות נאמנות
נאמן הקרןיובנק חברה לנאמנות בע"מ
פרופיל חשיפה4B
תאריך הקמה06/25/2020
שעות מסחרא 14:30 ב-ה 16:00 א-ה
סיווג דיבידנדמניות בארץ - מניות כללי
צמוד מט״ח1.63
צמוד מדד0.00
צמוד שקל0.00
חשיפה למניות82.82
חשיפה למניות חו"ל1.60
חשיפה לאג"ח חו"ל0.00
דמי ניהול1.47
דמי נאמנות0.04
שיעורי הוספה0.00
עמלת הפצה0.35
מטבע עיקרישקל

מדיניות

תאריך שינוי מדיניות: 09/13/2017

החשיפה למניות על פי מודל אופטימום, לא תפחת מ 75% מהשווי הנקי של נכסי הקרן, ובלבד שהחשיפה למניות הנסחרות בישראל לא תפחת מ 50% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. מודל אופטימום - מודל, שפותח על ידי הראל פיננסים, בין היתר, לצורך אופטומיזציה של השקעה במניות. החשיפה למניות לא תפחת מ 50% מהשווי הנקי של נכסי הקרן ולא תעלה על 120% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. החשיפה למטבע חוץ לא תעלה על 30% מהשווי הנקי של נכסי הקרן ולא תפחת מ (30%-) מהשווי הנקי של נכסי הקרן. לא תהיה בקרן חשיפה לאגח שאינן בדירוג השקעה. לא תהיה בקרן חשיפה לסיכון אשראי של תאגידים בנקאיים וברוקרים שאינם נמנים עם קבוצת סיכון האשראי הראשונה. השווי הכולל של ניירות ערך חוץ, אופציות חוץ, יחידות של קרנות חוץ, קרנות מחקות פתוחות שנכס המעקב שלהן הוא מדד זר או סחורה, ומטבע חוץ, שיוחזקו בקרן, בתוספת החשיפה לנכס בסיס הנסחר בחול באמצעות פעילות בנגזרים בבורסות בחול לא יעלה על 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן.

סיווגים

סיווג עלמניות בארץ
סיווג ראשימניות כללי
סיווג משני
סיווג מספטורה
חשיפה למניותעד 120 אחוזים
חשיפה למט"חעד 30 אחוזים

תוכן מקודם