איילון (4B) משקל שווה ת"א 35

שער168.09
% שינוי-0.12
נכון ל:12/09/2019, 2:00 AM
סוג נייר:קרן נאמנותמספר נייר:5117742

נתוני המסחר

מחזורים

תשואות

מידע כללי

מדיניות

תאריך שינוי מדיניות: 02/09/2017

לפחות 50% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יהיו חשופים למניות הנכללות במדד תא 35, כאשר לכל מניה יהיה משקל שווה בקרן בתוספת סטייה של עד 10%+ מהמשקל השווה של המניה בקרן (להלן: טווח הסטייה). שיעור חשיפת נכסי הקרן למניות לא יעלה על 120% . שיעור חשיפת הקרן למטח לא יעלה, בערכו המוחלט, על 30%. שיעור חשיפת נכסי הקרן לאגח שאינו בדירוג השקעה לא יעלה על 120%. השווי הכולל של ניירות ערך חוץ, יחידות של קרנות חוץ ומטבע חוץ, בתוספת החשיפה לנכס בסיס הנסחר בחול באמצעות פעילות בנגזרים בבורסות בחול לא יעלה על 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן.

סיווגים

תוכן מקודם