איילון (4B) משקל שווה ת"א 35

נכון ל:08/12/2020, 03:00 AM
סוג נייר:קרן נאמנותמספר נייר:5117742

נתוני המסחר

שלב מסחר
מחיר קנייה133.08
מחיר פדיון133.08
שינוי ב-%0.93
מועד עדכון אחרון08/12/2020
סטיית תקן29.53
שארפ-0.58

מחזורים

תשואות

מידע כללי

מנהל הקרןאיילון
נאמן הקרןחברה לנאמנות של בנק אגוד בע"מ
פרופיל חשיפה4B
תאריך הקמה08/12/2020
שעות מסחרא 14:30 ב-ה 16:00 א-ה
סיווג דיבידנדמניות בארץ - מדד מניות - ת"א 35
צמוד מט״ח0.14
צמוד מדד0.00
צמוד שקל0.00
חשיפה למניות99.32
חשיפה למניות חו"ל0.00
חשיפה לאג"ח חו"ל0.00
דמי ניהול0.75
דמי נאמנות0.05
שיעורי הוספה0.00
עמלת הפצה0.35
מטבע עיקרישקל

מדיניות

תאריך שינוי מדיניות: 02/09/2017

לפחות 50% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יהיו חשופים למניות הנכללות במדד תא 35, כאשר לכל מניה יהיה משקל שווה בקרן בתוספת סטייה של עד 10%+ מהמשקל השווה של המניה בקרן (להלן: טווח הסטייה). שיעור חשיפת נכסי הקרן למניות לא יעלה על 120% . שיעור חשיפת הקרן למטח לא יעלה, בערכו המוחלט, על 30%. שיעור חשיפת נכסי הקרן לאגח שאינו בדירוג השקעה לא יעלה על 120%. השווי הכולל של ניירות ערך חוץ, יחידות של קרנות חוץ ומטבע חוץ, בתוספת החשיפה לנכס בסיס הנסחר בחול באמצעות פעילות בנגזרים בבורסות בחול לא יעלה על 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן.

סיווגים

סיווג עלמניות בארץ
סיווג ראשימדד מניות
סיווג משנית"א 35
סיווג מספטורה
חשיפה למניותעד 120 אחוזים
חשיפה למט"חעד 30 אחוזים

תוכן מקודם