אנליסט נדל"ן 4B

שער602.56
% שינוי‎-0.93
נכון ל:06.05.2021, 03:00
סוג נייר:קרן נאמנותמספר נייר:5101266

נתוני המסחר

מחזורים

תשואות

מידע כללי

מדיניות

תאריך שינוי מדיניות: 02/11/2000

שיעור החשיפה של הקרן למניות נדלן, לא יפחת מ 50% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. מניות נדלן – מניות של חברות שרוב עיסוקן בנדלן, בינוי ופיתוח ו/או בייצור ואספקת מוצרי בניה ותשתית ו/או במימון השקעה בנדלן בהתאם לסיווגם בבורסה לניע בתל אביב ו/או מניות של חברות החזקה שלפחות 50% משווי החזקותיהן הוא בחברות כנל וזאת בהתאם לדוחות הכספיים השנתיים האחרונים שלהן, ו/או בהתאם לדוחות מאוחדים, אם היו, ו/או בהתאם לדיווחים שוטפים שפרסמה החברה מעת לעת. חשיפת נכסי הקרן למניות לא תעלה, בערכה המוחלט, על 120% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. חשיפת נכסי הקרן למטח לא תעלה, בערכה המוחלט, על 30% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. חשיפת נכסי הקרן לאגח שאינו בדירוג השקעה לא תעלה על 120% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. הקרן תיצור חשיפה לסיכון אשראי של תאגידים בנקאיים אשר נמנים עם קבוצת סיכון האשראי הראשונה בלבד. השווי הכולל של ניירות ערך חוץ, יחידות של קרנות חוץ, קרנות מחקות פתוחות, שנכס המעקב שלהן הוא מדד זר או סחורה, ומטבע חוץ, שיוחזקו בקרן, בתוספת החשיפה לנכס בסיס הנסחר בחול באמצעות פעילות בנגזרים בבורסות בחול לא יעלה על 10% מהשווי הנקי של נכסיה.

סיווגים

תוכן מקודם