אנליסט 5C מניות ואסטרטגיות

שער244.46
% שינוי-1.93
נכון ל:01/27/2020, 2:00 AM
סוג נייר:קרן נאמנותמספר נייר:5104328

נתוני המסחר

שלב מסחר
מחיר קנייה244.46
מחיר פדיון244.46
שינוי ב-%-1.93
מועד עדכון אחרון01/27/2020
סטיית תקן11.83
שארפ1.51

מחזורים

תשואות

מידע כללי

מנהל הקרןאנליסט
נאמן הקרןמזרחי טפחות חברה לנאמנות בע"מ
פרופיל חשיפה5C
תאריך הקמה01/27/2020
שעות מסחרא 15-00 ב-ה 16-00 א-ה
סיווג דיבידנדמניות בארץ - מניות כללי
צמוד מט״ח3.28
צמוד מדד0.00
צמוד שקל0.56
חשיפה למניות94.24
חשיפה למניות חו"ל1.20
חשיפה לאג"ח חו"ל0.00
דמי ניהול3.52
דמי נאמנות0.04
שיעורי הוספה0.00
עמלת הפצה0.35
מטבע עיקרישקל

מדיניות

תאריך שינוי מדיניות: 08/07/2016

בהתאם להסכם הקרן ובכפוף להוראות כל דין, שיעור החשיפה למניות לא יפחת מ-50% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. מנהל הקרן יעשה, מעת לעת, שימוש באסטרטגיות מסחר שונות כגון מכירה בחסר short של נכסים שונים לרבות אגח, ובמקביל הגדלת החשיפה לאפיקי השקעה דומים או שונים לרבות האפיק המנייתי long. חשיפת נכסי הקרן למניות לא תעלה על 200% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. חשיפת נכסי הקרן למטח לא תעלה, בערכה המוחלט, על 50% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. חשיפת נכסי הקרן לאגח שאינן בדירוג השקעה לא תעלה על 120% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. השווי הכולל של ניירות ערך חוץ, יחידות של קרנות חוץ ומטבע חוץ, בתוספת החשיפה לנכס בסיס הנסחר בחול באמצעות פעילות בנגזרים בבורסות בחול לא יעלה על 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן.

סיווגים

סיווג עלמניות בארץ
סיווג ראשימניות כללי
סיווג משני
סיווג מספטורה
חשיפה למניותעד 200 אחוזים
חשיפה למט"חעד 50 אחוזים

תוכן מקודם