פיטנגו 4B מניות כללי

שער104.65
% שינוי-0.09
נכון ל:10/22/2020, 03:00 AM
סוג נייר:קרן נאמנותמספר נייר:5109129

נתוני המסחר

מחזורים

תשואות

מידע כללי

מדיניות

תאריך שינוי מדיניות: 03/31/2016

לפחות 75% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יהיו חשופים למניות של חברות ישראליות. יתרת נכסי הקרן תושקע עפי שיקול דעתו הבלעדי של מנהל הקרן. חשיפת נכסי הקרן למניות לא תעלה על 120% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. חשיפת נכסי הקרן למטח לא תעלה בערכה המוחלט על 30% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. הקרן הינה קרן מוגבלת בניירות ערך חוץ.

סיווגים

תוכן מקודם