אי.בי.אי. (0A) מדינה פלוס A ומעלה

שער110.95
% שינוי-0.12
נכון ל:01/27/2020, 2:00 AM
סוג נייר:קרן נאמנותמספר נייר:5120647

נתוני המסחר

שלב מסחר
מחיר קנייה110.95
מחיר פדיון110.95
שינוי ב-%-0.12
מועד עדכון אחרון01/27/2020
סטיית תקן1.29
שארפ3.37

מחזורים

תשואות

מידע כללי

מנהל הקרןאיביאי
נאמן הקרןיובנק חברה לנאמנות בע"מ
פרופיל חשיפה0A
תאריך הקמה01/27/2020
שעות מסחרא 15:00 ב-ה 16:00 א-ה
סיווג דיבידנדאג"ח בארץ מדינה - אג"ח מדינה כללי ללא מניות
צמוד מט״ח0.03
צמוד מדד44.73
צמוד שקל54.27
חשיפה למניות0.00
חשיפה למניות חו"ל0.00
חשיפה לאג"ח חו"ל1.88
דמי ניהול0.62
דמי נאמנות0.05
שיעורי הוספה0.00
עמלת הפצה0.35
מטבע עיקרישקל

מדיניות

תאריך שינוי מדיניות: 01/01/2017

הקרן תהיה חשופה לנכסים הבאים בלבד, כולם או חלקם: אגח מדינה ו/או אגח מדינות זרות בדירוג בינלאומי שאינו נמוך מדירוג מדינת ישראל, אגח קונצרני בדירוג A ומעלה (לרבות באמצעות תעודות פיקדון), פיקדונות ומזומנים. שיעור החשיפה לאגח מדינה לא יפחת מ 75% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. שיעור החשיפה לאגח קונצרני בדירוג A ומעלה, לרבות באמצעות תעודות פיקדון, לא יעלה על 25% מהשווי הנקי של נכסי הקרן ובלבד שלפחות 12.5% מהשווי האמור יהיו חשופים לאגח קונצרני בדירוג A ומעלה ללא חשיפה באמצעות תעודות פיקדון. אגח קונצרני בדירוג A ומעלה–אגרות חוב קונצרניות שדורגו עי חברה מדרגת בדירוג (A-), (A) ו- (+A) ומעלה או דירוג מקביל לו. הקרן לא תיצור חשיפה למניות. חשיפת נכסי הקרן למטח לא תעלה, בערכה המוחלט, על 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. הקרן לא תיצור חשיפה לאגח שאינו בדירוג השקעה. הקרן לא תיצור חשיפה לסיכון אשראי של תאגידים בנקאיים אשר אינם נמנים עם קבוצת הדירוג הראשונה באמצעות הפקדת מזומנים ופיקדונות. השווי הכולל של ניירות ערך חוץ, יחידות של קרנות חוץ ומטבע חוץ, שיוחזקו בקרן, בתוספת החשיפה לנכס בסיס הנסחר בחול באמצעות פעילות בנגזרים בבורסות בחול לא יעלה על 10% מהשווי הנקי של נכסיה.

סיווגים

סיווג עלאג"ח בארץ- מדינה
סיווג ראשיאג"ח מדינה כללי - ללא מניות
סיווג משני
סיווג מספטורה
חשיפה למניותללא חשיפה
חשיפה למט"חעד 10 אחוזים

הרכב הקרן

שם נייר% מהקרן
גליל 59039.34
גליל 59046.71
ממשל צמודה 09225.52
ממשל משתנה 05265.36
ממשל שקלית 01215.13
ממשל צמודה 05364.81
ממשל צמודה 10204.42
מקמ 2104.31
מקמ 3104.31
מקמ 4204.31
ממשל שקלית 03473.86
ממשל שקלית 11223.51
מקמ 1203.23
ממשל שקלית 03242.52
ממשל שקלית 03232.50
ממשל שקלית 11232.28
ממשל שקלית 01422.24
ממשל שקלית 10262.09
לאומי שה נד 3000.74
חשמל אגח 270.70
אלה פקדון אגח ב0.68
חשמל אגח 290.60
דקסיה הנפ אגח ב0.56
כללביט אגח ג0.51
כללביט אגח ט0.51
ממשל שקלית 01220.50
מנורה הון התח ה0.50
לאומי שה נד 2000.49
פועלים הנ אגח 340.45
פניקס הון אגח יא0.45
ריט 1 אגח ו0.42
פועלים הנפ הת י0.42
נתיבי גז אגח ד0.41
פועלים הנ שה נד 10.38
רילייטד אגח א0.38
ישרס אגח טז0.37
חברה לישראל אגח 70.36
אדמה אגח ב0.36
ארפורט אגח ה0.36
סאמיט אגח י0.36
מקורות אגח 110.35
רבוע נדלן אגח ו0.35
לייטסטון אגח א0.35
קיי.בי.אס אגח א0.33
מויניאן אגח ב0.33
דיסקונט מנ נד ו0.32
הרץ פרופר אגח א0.31
קופרליין אגח ב0.31
סלע נדלן אגח ג0.31
דה לסר אגח ה0.31
דלק קב אגח יח0.30
קורנרסטון אגח א0.28
ספנסר אגח א0.27
לאומי אגח 1790.27
אמות אגח ד0.26
שיכון ובינוי אגח 80.25
אלוני חץ אגח ח0.25
שופרסל אגח ז0.25
ארקו אגח ג0.24
אשטרום נכ אגח 90.24
עזריאלי אגח ה0.24
אשטרום קב אגח ג0.23
פז נפט אגח ז0.23
מז טפ הנפק 440.23
נכסים ובנ אגח ט0.23
אלוני חץ אגח יב0.22
אפי נכסים אגח י0.22
מז טפ הנפק 490.22
מז טפ הנפק הת 500.22
פועלים הנ הת יט0.22
אמות אגח ו0.22
סאות''רן אגח ג0.22
מנורה הון התח ו0.22
פניקס הון אגח י0.22
סילברסטין אגח א0.20
דלק קב אגח לא0.20
כללביט אגח יא0.20
נפטא אגח ח0.20
בזן אגח ז0.19
מז טפ הנפק הת 470.17
אגוד הנ נדחה כא0.17
אפריקה נכס אגחז0.16
פז נפט אגח ד0.15
דמרי אגח ה0.15
אול-יר אגח ד0.15
אלטיטיוד אגח א0.15
אלדן תחבו אגח ה0.15
נמקו אגח א0.13
אול-יר אגח ב0.13
דלשה קפיטל אגחא0.13
הראל הנפק אגח ו0.13
בינל הנפק התח כג0.12
אמג''יג''י אגח א0.12
נמקו אגח ב0.11
וורטון אגח א0.11
אגוד הנפ נדחה כ0.11
לייטסטון אגח ב0.11
קורנרסטון אגח ב0.10
דה זראסאי אגח ג0.10
דלק קב אגח לד0.10
מקורות אגח 100.09
טמפו משק אגח ב0.09
אנלייט אנר אגח ו0.05
אקסטל אגח ב0.04
מז טפ הנפק 450.00

תוכן מקודם