פרופאונד (4B) מנייתית

שער185.15
% שינוי-0.88
נכון ל:07/02/2020, 03:00 AM
סוג נייר:קרן נאמנותמספר נייר:5119854

נתוני המסחר

שלב מסחר
מחיר קנייה185.15
מחיר פדיון185.15
שינוי ב-%-0.88
מועד עדכון אחרון07/02/2020
סטיית תקן22.48
שארפ0.34

מחזורים

תשואות

מידע כללי

מנהל הקרןאיילון
נאמן הקרןמזרחי טפחות חברה לנאמנות בע"מ
פרופיל חשיפה4B
תאריך הקמה06/25/2020
שעות מסחרא 14:30 ב-ה 16:00 א-ה
סיווג דיבידנדמניות בארץ - מניות כללי
צמוד מט״ח4.60
צמוד מדד0.00
צמוד שקל3.52
חשיפה למניות86.06
חשיפה למניות חו"ל3.91
חשיפה לאג"ח חו"ל0.00
דמי ניהול1.85
דמי נאמנות0.10
שיעורי הוספה0.00
עמלת הפצה0.35
מטבע עיקרישקל

מדיניות

תאריך שינוי מדיניות: 08/18/2016

החשיפה למניות לא תעלה על 120% מהשווי הנקי של נכסי הקרן ולא תפחת מ 50% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. החשיפה למטח לא תעלה על 30% מהשווי הנקי של נכסי הקרן ולא תפחת מ (30%-) מהשווי הנקי של נכסי הקרן. שיעור חשיפת נכסי הקרן לאגח שאינן בדירוג השקעה לא יעלה על 120% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. הקרן תיצור חשיפה לסיכון אשראי של תאגידים בנקאיים אשר נמנים עם קבוצת סיכון האשראי הראשונה בלבד. השווי הכולל של ניירות ערך חוץ, יחידות של קרנות חוץ, קרנות מחקות פתוחות, שנכס המעקב שלהן הוא מדד זר או סחורה ומטבע חוץ, בתוספת החשיפה לנכס בסיס הנסחר בחול באמצעות פעילות בנגזרים בבורסות בחול לא יעלה על 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן.

סיווגים

סיווג עלמניות בארץ
סיווג ראשימניות כללי
סיווג משני
סיווג מספטורה
חשיפה למניותעד 120 אחוזים
חשיפה למט"חעד 30 אחוזים

תוכן מקודם