פסגות (4B) תיק מנייתי

שער125.64
% שינוי-2.29
נכון ל:07/01/2020, 03:00 AM
סוג נייר:קרן נאמנותמספר נייר:5122338

נתוני המסחר

שלב מסחר
מחיר קנייה125.64
מחיר פדיון125.64
שינוי ב-%-2.29
מועד עדכון אחרון07/01/2020
סטיית תקן27.74
שארפ-0.38

מחזורים

תשואות

מידע כללי

מנהל הקרןפסגות
נאמן הקרןיובנק חברה לנאמנות בע"מ
פרופיל חשיפה4B
תאריך הקמה06/24/2020
שעות מסחר16:00 ב-ה
סיווג דיבידנדמניות בארץ - מניות כללי
צמוד מט״ח2.30
צמוד מדד0.00
צמוד שקל0.00
חשיפה למניות93.99
חשיפה למניות חו"ל0.85
חשיפה לאג"ח חו"ל0.00
דמי ניהול0.89
דמי נאמנות0.04
שיעורי הוספה0.00
עמלת הפצה0.35
מטבע עיקרישקל

מדיניות

תאריך שינוי מדיניות: 08/28/2018

החשיפה למניות הנסחרות בישראל לא תפחת מ 50% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. החשיפה למניות לא תעלה על 120% מהשווי הנקי של נכסי הקרן ולא תפחת מ 50% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. החשיפה למטבע חוץ לא תעלה על 30% מהשווי הנקי של נכסי הקרן ולא תפחת מ (30%-) מהשווי הנקי של נכסי הקרן. החשיפה לאגח שאינן בדירוג השקעה לא תעלה על 50% מהשווי הנקי של נכסי הקרן ולא תפחת מ (50%-) מהשווי הנקי של נכסי הקרן. לא תהיה בקרן חשיפה לסיכון אשראי של תאגידים בנקאיים וברוקרים שאינם נמנים עם קבוצת סיכון האשראי הראשונה. השווי הכולל של ניירות ערך חוץ, אופציות חוץ, יחידות של קרנות חוץ, קרנות מחקות פתוחות שנכס המעקב שלהן הוא מדד זר או סחורה, ומטבע חוץ, שיוחזקו בקרן, בתוספת החשיפה לנכס בסיס הנסחר בחול באמצעות פעילות בנגזרים בבורסות בחול יכול שיעלה על 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן.

סיווגים

סיווג עלמניות בארץ
סיווג ראשימניות כללי
סיווג משני
סיווג מספטורה
חשיפה למניותעד 120 אחוזים
חשיפה למט"חעד 30 אחוזים

תוכן מקודם