ילין לפידות 1A 10/90

שער136.79
% שינוי-0.27
נכון ל:01/27/2020, 2:00 AM
סוג נייר:קרן נאמנותמספר נייר:5115704

נתוני המסחר

שלב מסחר
מחיר קנייה136.79
מחיר פדיון136.79
שינוי ב-%-0.27
מועד עדכון אחרון01/27/2020
סטיית תקן1.38
שארפ4.12

מחזורים

תשואות

מידע כללי

מנהל הקרןילין לפידות
נאמן הקרןיובנק חברה לנאמנות בע"מ
פרופיל חשיפה1A
תאריך הקמה01/27/2020
שעות מסחרא 15-00 ב-ה 16-00 א-ה
סיווג דיבידנדאג"ח בארץ כללי - אג"ח כללי בארץ עד 10% מניות
צמוד מט״ח7.31
צמוד מדד37.17
צמוד שקל40.15
חשיפה למניות7.61
חשיפה למניות חו"ל1.76
חשיפה לאג"ח חו"ל3.58
דמי ניהול0.80
דמי נאמנות0.04
שיעורי הוספה0.00
עמלת הפצה0.35
מטבע עיקרישקל

מדיניות

תאריך שינוי מדיניות: 01/01/2016

שיעור החשיפה של הקרן לאגרות חוב מכל סוג ו/או לפיקדונות ו/או למזומנים לא יפחת מ 90% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. שיעור החשיפה של הקרן לאגח מכל סוג, לרבות באמצעות תעודות פיקדון, לא יפחת מ 50% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. שיעור חשיפת נכסי הקרן למניות לא יעלה על 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן ובלבד ששיעור החשיפה למניות שהונפקו עי חברות, אשר חילקו דיבידנד בשלוש השנים האחרונות בכל עת (מניות דיבידנד), לא יפחת מ 50% מסהכ החשיפה המנייתית של הקרן. החשיפה המנייתית של הקרן – סהכ החשיפה שהקרן יוצרת למניות, למעט חשיפה מנייתית הנוצרת בעקבות מעבר של אגח להמרה למסלול מנייתי או חצי מנייתי. שיעור חשיפת נכסי הקרן למטח לא יעלה, בערכו המוחלט, על 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. השווי הכולל של ניירות ערך חוץ, יחידות של קרנות חוץ ומטבע חוץ, שיוחזקו בקרן, בתוספת החשיפה לנכס בסיס הנסחר בחול באמצעות פעילות בנגזרים בבורסות בחול לא יעלה על 10% מהשווי הנקי של נכסיה. שיעור החשיפה לאגח שאינו בדירוג השקעה לא יעלה על 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. הקרן לא תיצור חשיפה לסיכון אשראי של תאגידים בנקאיים אשר אינם נמנים עם קבוצת הדירוג הראשונה באמצעות הפקדת מזומנים ופקדונות.

סיווגים

סיווג עלאג"ח בארץ - כללי
סיווג ראשיאג"ח כללי בארץ - עד 10% מניות
סיווג משני
סיווג מספטורה
חשיפה למניותעד 10 אחוזים
חשיפה למט"חעד 10 אחוזים

הרכב הקרן

שם נייר% מהקרן
ממשל שקלית 01227.36
ממשל שקלית 03237.13
ממשל צמודה 09223.41
ממשל צמודה 09233.35
ממשל שקלית 03243.16
מז טפ הנפק 392.19
מליסרון אגח ח2.09
ממשל שקלית 11222.06
פועלים הנ אגח 361.72
אלה פקדון אגח ב1.71
ממשל צמודה 05291.51
פועלים הנ אגח 321.49
פועלים הנ אגח 341.48
מז טפ הנפק 431.45
מז טפ הנפק 411.38
אלוני חץ אגח י1.23
ממשל שקלית 09281.22
דיסק השק אגח י1.18
בי קומיונק אגח ג0.93
נכסים ובנ אגח ט0.86
פז נפט אגח ז0.82
לאומי אגח 1770.80
ממשל צמודה 10200.77
גזית גלוב אגח יב0.75
חשמל אגח 260.74
פועלים0.72
אפריקה נכס אגחח0.69
דלק קב אגח יט0.69
ממשל צמודה 05270.68
מז טפ הנפק 400.67
פועלים הנ אגח 330.62
דיסק מנ אגח יד0.62
אלון רבוע אגח ד0.61
כלכלית ים אגחיד0.60
ממשל משתנה 05200.59
מז טפ הנפק 510.58
אגוד הנפ אגח יב0.57
מגדל הון אגח ד0.57
ממשל משתנה 11210.56
מליסרון אגח טז0.56
מליסרון אגח ה0.53
כללביט אגח י0.50
מליסרון אגח ו0.49
מז טפ הנפק 440.49
מליסרון אגח יד0.49
פועלים הנ הת יד0.46
ביג אגח יב0.46
אגוד הנפ אגח ח0.46
iShares Global Consumer S0.46
דיסקונט א0.44
שיכון ובינוי אגח 80.43
אלבר אגח טז0.42
AMIS Holdings 0.42
פתאל אגח ב0.41
איידיאייהנ הת ד0.41
ביג0.41
מגדל הון אגח ז0.40
לאומי0.39
אדגר אגח ח0.37
מז טפ הנפק 490.37
שלמה החז אגח טז0.36
דמרי אגח ח0.36
אלעד קנדה אגח א0.35
מליסרון אגח יג0.35
ממשל שקלית 10260.35
אלקטרה נדלןאגחד0.35
בי קומיונק אגח ב0.34
ממשל צמודה 05360.34
מליסרון אגח טו0.34
הפניקס אגח 40.34
רבוע נדלן אגח ח0.34
פתאל החז אגח ב0.33
גזית גלוב אגח יא0.33
אשטרום נכ אגח 90.33
אידיביפת אגח יג0.33
חשמל אגח 280.32
מקמ 12190.31
פתאל אגח ג0.31
הרץ פרופר אגח א0.31
China Life Insurance Co L0.31
LONE STAR TECH0.30
או פי סי אנרגיה0.30
גירון אגח ו0.30
אנלייט אנרגיה0.30
מז טפ הנפק 380.30
דור אלון אגח ז0.30
אלקו0.29
מזרחי טפחות0.29
אפריקה נכס אגחו0.29
אורמת טכנו0.28
שטראוס0.28
נייס0.28
מגה אור0.28
סאמיט0.28
אלבר אגח יח0.28
מליסרון אגח יז0.28
מבני תעש אגח יט0.27
כלכלית ים אגחטו0.27
פורמולה מערכות0.27
פוקס0.26
ממשל שקלית 08250.26
פורמולה אגח א0.26
פתאל החזקות0.26
בזן אגח ו0.26
(BODISEN BIOTECH INC (BBC0.26
אגוד הנפ אגח י0.25
מליסרון אגח יא0.25
אם אר אר אגח א0.24
אשדר אגח ד0.24
סאמיט אגח ו0.24
P LAJ 2700/04/070.24
הראל השקעות0.23
KELLOGG CO0.23
דיסק מנ אגח יג0.22
סאות''רן אגח ג0.22
יוניברסל אגח ג0.22
ממשל שקלית 01200.22
Baidu Inc0.21
(IOWA TELECOMMUNICATIONS 0.20
iShares PHLX Semiconducto0.20
אזורים אגח 120.20
אפריקה נכס אגחז0.20
איידיאיי ביטוח0.19
חשמל אגח 290.19
אפריקה אגח כח0.19
אאורה אגח ט0.19
IBM 4.875 10/1/20060.19
שופרסל אגח ז0.19
מגה אור אגח ח0.19
SP500MTF0.19
פניקס הון אגח י0.18
CALL IBN 45 07/20070.18
מגוריט אגח א0.18
פז נפט0.18
גזית גלוב0.18
קרור0.18
מגה אור אגח ה0.17
חשמל אגח 310.17
פרשקובסקי אגח יב0.17
ישראכרט0.17
ספנסר אגח ג0.16
דה זראסאי אגח ג0.16
מגדל הון אגח ה0.16
נטו אחזקות0.16
מליסרון0.15
צמח המרמן אגח ד0.15
CALL CNOOC LTD90/09-060.15
WTI CRUDE FUTRE0.14
אידיביפת אגח יד0.14
BP CURRENCY FUT0.14
צור אגח ח0.14
אפריקה אגח כז0.14
איי.אפ.אפ0.14
אלבר אגח טו0.14
אפריקה מג אגח ג0.14
אול-יר אגח ה0.14
בזק0.14
חג'ג'0.14
Leoni AG0.14
גירון אגח ה0.13
אינרום0.13
מז טפ הנפק 450.13
מנרב אגח ג0.12
Cap Gemini SA0.12
אקסטל אגח א0.12
אפריקה מג אגח ד0.12
וואן טכנולוגיות0.12
דלק קב אגח כב0.12
פרטנר0.12
מג'יק0.12
MKS INSTRUMENT0.12
CALL LAJ7 2700 04/070.12
סאמיט אגח ז0.11
אדמה אגח ב0.11
בזן אגח ה0.11
אפי נכסים אגח י0.11
ביג אגח יג0.10
תכ001XDN0.10
פועלים הנ אגח 350.10
HSBC FINANCE 11/03/08 %4.0.10
INDUSTRIOS BAC0.10
באוור אי גי0.10
חג'ג' אגח ו0.10
דרבן אגח ד0.10
דמרי אגח ה0.10
רכבת ישר אגח א0.10
דלק קב אגח לא0.10
מגדלי תיכון0.10
דור אלון אגח ו0.10
נובה0.10
LB BADEN 8.5% 11/100.10
LUDIN MINING C0.10
(MONSOON PLC (MSN L0.10
Noble Corp plc0.10
QQQ C 38 10060.10
Twenty-First Century Fox 0.10
אלקו אגח יא0.09
אפריקה נכס אגח ט0.09
מבני תעש אגח יז0.08
בזן אגח ד0.08
אאורה אג יג0.08
BANK AUSTRIA AG 5.75% 8/60.08
כלכלית ירושלים0.08
נתנאל גרופ0.08
חברה לישראל0.08
US AIRWAYS GRO0.08
רדקום-ס0.07
סיליקום0.07
Black Box Corp0.07
BANESTO 4.25 12/7/20130.07
דוניץ אג א0.07
BEAR STEARNS FLOAT 20/10/0.06
Comtech Teleco0.06
CALL CNOOC 85/04-070.06
הייצ אס בי סי 3.875%0.06
אשדר אגח א0.06
אמות0.06
(NUR MACROPRINTERS LTD (N0.06
אייאיאס0.05
ספיר קורפ0.05
גולד0.05
אנקור אגח א0.05
מירלנד אגח ז0.05
ויקטורי אגח א0.05
עזריאלי קבוצה0.05
רבוע נדלן אגח ד0.05
(CAPITACOMMERCIAL TRUST (0.05
PUT CFC 40/05-070.04
ENGEL EAST EUR0.04
רבד אגח א0.04
רבד אגח ג0.04
הכשרת ישוב אג190.04
לאומי אגח 1790.04
שלמה החז אגח יד0.04
תכ006XXOTS0.04
קורנית0.04
סיירן0.04
איסתא0.04
PIXELPLUS CO.,0.04
איתמר0.03
כלל עסקי ביטוח0.03
אמת0.03
מישורים אגח ד0.03
אלקטרה נדלןאגחה0.03
אינטר גרין אגחא0.03
הרל522IEKKINממ0.03
פוורפליט0.03
שלמה נדלן אגח ד0.03
בזן אגח א0.03
פועלים הנ הת טו0.03
צור אגח י0.03
רגנסי אגח א0.03
וילאר אגח ו0.03
F 03/07 SIMX -SINGAPOR I0.03
INTEVAC INC0.03
INTL BK RECON0.02
רבד אגח ב0.02
תכ005PS0.02
כללביט אגח ט0.02
דור אלון אגח ה0.02
איידיאייהנ הת ג0.02
דנאל0.02
אוריין0.02
קמטק0.02
ביג אגח ד0.02
רדוור מר 01 שח0.02
07/07 C55 MHSGK0.02
סאני תקשורת0.01
ראדא0.01
מגדל ביטוח0.01
שלאג0.01
דלק קב אגח יח0.01
רבל0.01
כיל0.01
ראלקו0.01
אזורים0.01
הפניקס0.01
קליל0.01
קרסו0.01
אשדר אגח ג0.01
מעין ונצר אגב-ש0.01
אורשי אגח א0.01
גלוברנדס0.01
ישראל קנדה אגח ה0.01
ישרס אגח יד0.01
לאומי שה נד 2000.01
לאומי התח נד יד0.01
נכסים ובנ אגח ז0.00
גליל 59040.00
מקמ 2100.00
חג'ג' אגח ה0.00
ביג אפ 50.00
ממשל משתנה 05260.00
קרסו אגח ג0.00
נובולוג0.00
מנרב פרויקטים0.00
רבוע נדלן אגח ז0.00
ארפורט אגח ה0.00
סלקום אגח ט0.00
ביג אגח ה0.00
אילקס מדיקל0.00
אלרון0.00
מהדרין0.00
מר0.00
חמת0.00
בי קומיונקיישנס0.00
שנפ0.00
גיאםאף אגח א0.00
עמיר שיווק0.00
אם.אר.פי0.00

תוכן מקודם